Disse 4 fantastiske drenge har indenfor den sidste uge lært at cykle på to-hjulet cykler, så flot. !! 😊
Tur til Ræveskoven.Vi øvede over, under, igennem, balance og ramme plet.Og legede i skoven.
Tur til Ræveskoven.Vi øvede over, under, igennem, balance og ramme plet.Og legede i skoven.
Vi havde en dejlig til til Astrupvig. Billederne taler næsten for sig selv.
Flere billeder fra vores tur.
Fugleholdet på travetur - ned omkring søen - ud mod Bregendahl - og tilbage til Myretuen. Dejlig lang travetur.... i frisk blæsevejr...vi så den flotteste regnbue ud over markerne mod Fly. 🌈🌤 Vi så mange fugle ....de svævede vildt rundt i blæsten. 😊
Lidt forskellige fotos fra vores fugleture indtil videre - vi råhygger når vi er afsted 🐣🐞🐝🐌🦅🦉🌻
Tur til søen, hvor vi fangede de sødeste små frøer og tudser - fangede smukke nymfer, guldsmede og sommerfugle.
En dejlig mandagstur.
I dag har "spætteuglerne" hjulpet Anne, Natalie og Bodil med at gøre rent i forhaven og fejet fliser. Og der er blevet plantet nye skønne blomster i krukkerne ved dørene. Vi har fundet kålsommerfugleæg og forskellige larver i vores højbede, de er så flotte.
Velkommen til børnehuset

Myretuen er et børnehus normeret til 64 børn i alderen 3 til 6 år. Børnehuset er udvidet til at kunne rumme 75 børn.

De indendørs rum er indrettet, således at de forskellige lærerplanstemaer er tilgodeset.

Udendørsarealerne er en velfungerende del af hverdagen. Der er plads til at køre på cykel, lave bål, klatre i træer, lege i sandkassen, finde larver i blomsterne, grave huller og meget mere.
Myretuen og Åkanden er en arbejdsplads med flest pædagoger og enkelte medhjælper - altså en fin blanding af unge og lidt ældre medarbejder.
Myretuen og Åkanden en enhed – med fælles ledelse.
Personalet arbejder i en dagligdag som er struktureret - med plads til spontanitet!
Vore fysiske rammer indbyder til en bred vifte af pædagogiske aktiviteter, alle rum både inde og ude bliver udnyttet i det pædagogiske arbejde.   Hos os er alt muligt, ude som inde.

Vores arbejdsform, læringsmiljø - og læringsforståelse.
Flere billeder fra vores tur.
En dejlig mandagstur.
8 skønne ugler gik straks i gang med at klippe deres egen fødselsdagsugle. 🦉
I dag var vi på kriblekrable skattejagt. Der var konkurrence mellem holdene, og der blev fundet frøer, tudser, bænkebidere, kuglebænkebidere, græshopper, biller, myrer, natsværmer, regnorme, larver osv
Læring sker både gennem spontane oplevelser, leg og ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for at fordybe sig og erhverve erfaring. Derfor har hele læringsmiljøet en betydning for børnenes udvikling og læring. Ved læringsmiljø forstås bredt vores kultur og atmosfære, personalets rolle, de fysiske rammer, organiseringen og de metoder, vi bruger for at fremme børnenes læring. Det skal være både lærerigt og sjovt at gå i børnehave.