Dialogisk læsning

Hvad er dialogisk læsning?

Dialogisk læsning er en oplæsningsform, hvor der undervejs snakkes med børnene om historien og billederne, og hvor børnene svarer på spørgsmål, og selv får lov til at fortælle dele af historien. Børnene er altså ikke bare tilhørere til oplæsningen, men inviteres til at være med i en dialog og være aktive medfortællere af historien i den grad de kan. Da oplæsningsformen i så høj grad anvender dialogen kaldes det for ”Dialogisk læsning”. Dialogisk læsning er ikke et nyt fænomen, masser af voksne læser op for børn på den måde. Måden kan da også bruges af alle, både spontant og i en mere planlagt proces. Oplæsningsformen kan også bruges både i forhold til et enkelt barn og i forhold til en mindre gruppe af børn.

Når barnet og den voksne snakker om historien der læses og den voksne spørger ind til bogens billeder og indhold, får barnet mulighed for at bruge bogens sprog og de nye ord, der eventuelt er i bogen. Det er netop ved selv at bruge ordene, at barnet tilegner sig dem.

Udover ordforrådet ser det ud til, at dialogisk læsning har betydning for udviklingen af barnets fortællekompetence, sproglige opmærksomhed, kendskab til og viden om skriftsproget og senere læsefærdigheder. Endelig kan den dialogiske oplæsning af billedbøger udvide børnenes begrebsverden.